Atölye ve Seminerler

BİLGİDoğada Yaz Okulu modülü süresince, işlenen derslerin teorik boyutunu desteklemek amacıyla seminerler düzenlenmekte, ders kredisine sahip seminerlere öğrencilerin katılımı zorunlu tutulmaktadır.

BİLGİDoğada çerçevesinde benimsenen beslenme biçimiyle paralellik gösteren atölyeler öğrencilerin derste öğrendiklerinin yanı sıra doğa, tarım ve çeşitli üretim süreçleri ile ilgili pratik bilgiler edinmelerini sağlanmaktadır.

Seminerler

  • Doç. Dr. Cemil Boyraz – Çevrenin Ekono-Politiği
  • Dr. Öğr. Üyesi Can Cemgil – Mekânın Siyaseti
  • Doç. Dr. Yiğit Dağhan Gökdel
  • Doç. Dr. Ulaş Karan – Çevre, Toplumsal Hareketler ve Mobilizasyon
  • Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Nuhrat
  • Öğretim Görevlisi Rahmi Öğdül – Doğa ve Beden Temsilleri