Dersler

Birinci Modül | 1 Ağustos 2022 – 14 Ağustos 2022

GE 123 – Türkiye’de Kültür ve İletişim Konuları (Topics in Culture and Communication in Turkey)

Prof. Dr. Burak Özçetin

GE 115 – Kültür, Mekân ve İnanç (Culture, Space and Beliefs)

Öğretim Görevlisi Amed Gökçen

İkinci Modül | 17 Ağustos 2022 – 30 Ağustos 2022

GE 117 – Toplumsal Gruplar ve Ayrımcılık (Social Groups and Discrimination)

Prof. Dr. Kenan Çayır

GE 118 – Sözlü ve Yazılı Kültür (Oral and Written Culture)

Öğretim Görevlisi Amed Gökçen

 

*Tüm derslerde konuyu farklı bakış açılarıyla değerlendirecek konuk hocalara yer verilecektir.